Financial calendar

 

Hybricon lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.


Delårsrapport kvartal 2, 2015 (jan-juni)    

28 augusti 2015

 

Delårsrapport kvartal 3, 2015 (jan-sept)

18 november 2015


Bokslutskommuniké 2015 (jan-dec)    

16 februari 2016


Årsredovisning 2015    

20 april 2016


Delårsrapport kvartal 1, 2016 (jan-mars)    

18 maj 2016


Årsstämma    

18 maj 2016

Latest news

Contact

Published den 1 juni 2015 14:00
IR & Media contacts
Johan Suup CEO Phone +46 (0)70 533 37 06 Dennis N Jensen CFO P... Read more

Media download

Published den 21 maj 2015 00:00
Media download
These pictures are of not suitable for print . To gain access to high resolution images , please contact us via this link!

New project in Umeå

Published den 12 februari 2014 14:00
Hybricon in media
Åtta elbussar och två laddstationer – Umeå kommun satsar på eltrafik som kommer att vara i drift till vintern 2014/15. Read more

Innovation price to Hybricon motor supplier

Published den 15 januari 2014 12:00
Hybricon in media
German industrial company Ziehl-Abegg has won the prestigious award “Hidden Champions” awarded by the German television station n-tv. Ziehl-Abegg deli... Read more

Phone

+46 (0)90 77 09 00

Share us


© 2017 Hybricon Bus System AB
VAT no. 556936219601