<

Hybricons historia före notering

 

Nutid

 

Hybricon Bus System AB (publ)

 

2013

Ett konsortium bestående av en grupp investerare och entreprenörer startade i juli 2013 Hybricon Bus System AB (publ). Flera av medarbetarna i Hybricon Bus System har tidigare varit medarbetare i utvecklingsbolaget. Jonas Hansson utsågs till VD i det nya bolaget, och konceptskaparen Boh Westerlund utsågs till teknikchef.

 

Under perioden juli – december 2013 fokuserade Hybricon på färdigställandet av den buss som utvecklingsbolaget tagit fram, HAW 12 LE, samt installation i lokaler för den nya verksamheten. Därutöver inleddes samtal med tänkbara kunder samt Energimyndigheten.

 

2014

I januari 2014 levererades HAW 12 LE 001 till UKF. Den har sedan dess gått som flygbuss mellan Umeå flygplats och stadens centrum.

 

Hybricon Bus System AB (publ) tecknade i mars 2014 kontrakt med UKF om leverans av ytterligare åtta bussar, varav tre stycken 18 meters ledbussar med 4-hjulsdrift. Byggandet av värdens första 4-hjulsdrivna ledbussprototyp inleddes omgående och blev företagets främsta fokus under året.

 

Ett intensivt arbete med produktionsanpassning ledde till att företaget förbereddes för att inleda serieleverans under 2015.

 

Den första HAW 18 LE 4WD skall levereras under hösten 2015 och därefter påbörjas förserieproduktion av övriga bussar för leverans under året.

 

Totalt ordervärde för kontraktet med UKF uppgår till MSEK 66 samt ett serviceavtal på dryga två miljoner årligen under tio år.

Under det förlängda räkenskapsåret 1 juli 2013 – 31 december 2014 uppgick Bolagets försäljning till kSEK 26 670 med ett resultat efter skatt på kSEK -6 943. Antalet anställda uppgick den 31 december 2014 till nitton personer.

 

2015

I januari beslutade ägare och styrelse att Bolaget skulle inleda förberedelserna för en notering av Bolagets aktie.

 

Det primära syftet var att säkerställa fler kanaler till finansiering inför den expansion som bolaget planerar. Hybricon Bus System AB (publ) verksamhet ansågs även ha en karaktär som skulle uppskattas av kapitalmarknaden, vilket spelade en roll i denna bedömning.

 

Den 16 februari hölls en extra bolagsstämma i Bolaget där det beslutades att göra Bolaget till ett publikt aktiebolag. En reviderad bolagsordning antogs i samband med detta.

 

Den 5 mars beslutade styrelsen att ansöka om notering av Bolagets aktie på AktieTorget samt att ansöka om anslutning av Bolaget och dess aktie till Euroclear.

 

Den 23 mars hölls årsstämma varvid årsredovisningen för perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014 fasställdes.

 

Vid stämman valdes även Ulf Hartman och Martin Rogersson in som ordinarie styrelseledamöter. Hartman och Rogersson är erfarna industrialister, och tillför styrelsen värdefull kompetens.

 

Dåtid

 

Utvecklingsbolaget innan Hybricon Bus System AB (publ) bildas

 

2008

Hösten 2008 genomled världen ännu en global oljekris. Konceptskaparen och dåvarande VD, Boh Westerlund, analyserade marknadsförutsättningarna för att lansera eldrift i större skala.

 

Det stod klart elektrifiering skulle lösa många problem för dagens kollektivtrafik.

 

2009

Ett projekt genomfördes tillsammans med Umeå Kommuns parkeringsbolag, där ett antal Toyota Priusbilar konverterades till laddhybrider.

 

2010

Umeå tecknar kontrakt med utvecklingsbolaget om projektering av eldrift av stadsbussar.

 

2011

Utvecklingsbolaget konverterar, i samarbete med det holländska hjulmotorföretaget e-Traction, två stycken dieselbussar till eldrift.  Samtidigt utvecklades en 100 kW snabbladdningsstation i samarbete med det spanska företaget Opbrid S.A.

 

Bussar och laddstation levererades till Umeå Kommun och driftsattes hösten 2011.

 

2012

Utvecklingsbolaget beslutar att utveckla ett eget system för kollektivtrafik med elbussar. Kontakt etablerades med fordonsproducenten AMZ i Polen och under hösten 2012 skrevs ett avtal med Umeå Kommunföretag (UKF) om leverans av två stycken prototyper och en 300 kW laddstation, avsedd för Umeå Airport.

 

2013

Utvecklingsssatsningen ställde stora krav på finansiering, och under våren 2013 fick utvecklingsbolaget likviditetsproblem. Bolaget begärde sig själv i konkurs i mars 2013.

Senaste nytt

Stora upphandlingar skapar möjligheter för nischad elbusstillverkare

Publicerad den 10 januari 2018 08:03
Hybricon i media
När många svenska kommuner står inför stora upphandlingar inom kollektivtrafiken öppnas marknaden upp för nya akt&oum... Läs mer

Hybricon Bus System AB - Green presentation

Publicerad den 3 maj 2017 12:52
Videopresentationer
https://www.youtube.com/watch?v=KqHe0Ynh7CA

Heta Stolen: Fredrik Jonsson, styrelseordförande Hybricon

Publicerad den 3 maj 2017 12:25
Videopresentationer
https://www.youtube.com/watch?v=iwsaYFVtG7Y

 

Telefon

090-77 09 00
 

Dela vår sida


© 2018 Hybricon Bus System AB
Orgnr. 556936-2196
Information om cookies

Vi använder cookies

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare.

Vad är cookies?

Vår webbplats är byggd av 3DG Webbpartner i Umeå, deras CMS Nova använder så kallade cookies. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära ("session-cookies"). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera våra webbplatser.

En del funktioner i Nova, till exempel köpdialogen i e-handelsmodulen, använder något som kallas "sessions-id". För att möjliggöra detta sänder 3DGs server en sessions-cookie med ett unikt id-nummer till din dator varje gång du besöker webbplatsen.

Session cookies används under den tid du är aktiv på webbplatsen. Utan den skulle du till exempel inte kunna backa i köpdialogen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång. En "sessions-cookie" sparas bara temporärt i din dators arbetsminne och tas automatiskt bort när du stänger din webbläsare.

Om du inte vill tillåta användning av cookies

En vanlig missuppfattning om cookies är att det är en sorts virus och att webbplatser med hjälp av cookies kan ta reda på personlig information från en dator eller att cookies är till för att kunna sända skräppost. Ingenting av detta är sant, cookies är bara data.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kommer inte vår webbplats att fungera så bra som du som användare förväntar dig.