Fredrik Jonsson

 

Född 1965. Styrelseordförande i Hybricon sedan  januari 2017, styrelseledamot sedan september 2016.

 

Fredrik har mångårig erfarenhet både som VD och styrelseordförande. Kundfokus, marknad och internationell försäljning har alltid varit kännetecknande för Fredriks arbete. Han har gedigen erfarenhet av lönsamhetsstyrning, produkt- och produktionsutveckling vilket genomsyrat verksamheter i tidigare bolag. Bland övriga meriter finns exempelvis 3 år som ledamot i styrelsen för Teknikföretagen.

 

Fredrik Jonsson har 1 040 000 aktier i Hybricon Bus System AB (publ)

Leif Herlitz

 

Född 1948. Styrelseledamot i Hybricon sedan maj 2017.

 

Leif Herlitz (Nyström) har en lång erfarenhet av ledande positioner i bolag som verkar inom kollektivtrafiken och har bla arbetat som VD för Scania Bus Nordic AB. Han har en fil kand- och ekonomexamen från Stockholms Universitet samt en gedigen nationell marknadserfarenhet från mångårig anställning inom Scania organisation. Med denna bakgrund har Leif Herlitz en mångårig erfarenhet av avregleringen inom kollektivtrafiken med bussar och upphandlingsprocesser hos såväl trafikhuvudmän som operatörer

 

Leif Herlitz har 15 000 aktier i Hybricon Bus System AB (publ)

Åsa Ögren

 

Född 1962. Styrelseledamot i Hybricon sedan september 2016.

 

Uppvuxen i Umeå. Sambo med vuxna barn. Erfarenhet från flera olika branscher och befattningar. Tidigare arbetat sin heltidspolitiker som Kommunstyrelseledamot och med ordförandeuppdrag i byggnadsnämnd och ett antal kommunala bolag samt nationella uppdrag i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Lämnade politiken 2014 och blev egen företagare igen. Åsa sitter i flera bolagsstyrelser bla L&S-gruppen, GF Chansen och Umeå Biotech incubator/uminova och har även ideella uppdrag Västerbottens idrottsförbund. Åsa har ett brett kontaktnät över hela landet. 

 

Åsa Ögren innehar inga aktier i Hybricon Bus System AB (publ)

Martin Rogersson

 

Född 1969. Styrelseledamot i Hybricon sedan mars 2015.

 

Rogersson driver Ranriki vars huvudsakliga verksamhet består av skogsförvaltning. Dessutom driver Rogersson ett nystartat företag inom fartygutveckling, Catch Ventum AB. Rogersson har en examen i Maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med inriktning på tillverkningssystem. Rogersson har tidigare haft bland annat följande befattningar; Projektledare Global Production, Atlas Copco RCE AB (2007 – 2009), Vice President Global Production, Dynapac Group AB (2005 – 2007), Inköpsdirektör för Business Line Compact Equipment, Volvo Construction Equipment, Konz, Tyskland (1999 – 2005) samt Chef för Produktion & Inköp för Business Unit Milk Transport, De Laval AB. Rogersson har lång erfarenhet och kunskap inom framförallt industriella verkstadsprocesser som supply chain och produktutvecklig samt gedigen insyn i upphandlingsprocessen inom stora OEM, inte minst inom industriella fordonsbranschen.

 

Martin Rogersson innehar inga aktier i Hybricon Bus System AB (publ)

Robert Öhman

 

Född 1959. Finsk medborgare. Styrelseledamot i Hybricon sedan januari 2017.

 

Robert har ekonomie magister examen från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, och är för nuvarande Chief Financial Officer (CFO) på Delete Group Oy. Robert har lång och gedigen efarenhet som ekonomiansvarig inom olika branscher. Öhman har bl.a haft följande tidigare befattningar: ekonomichef, Vattenfall Oy 1996-2006; CFO, Sponda Abp 2006-2009; CFO, Lemminkäinen Abp 2009-2014.

 

Robert Öhman äger inga aktier i Hybricon.

Senaste nytt

Stora upphandlingar skapar möjligheter för nischad elbusstillverkare

Publicerad den 10 januari 2018 08:03
Hybricon i media
När många svenska kommuner står inför stora upphandlingar inom kollektivtrafiken öppnas marknaden upp för nya aktörer. Den stora fokuseringen på... Läs mer

Hybricon Bus System AB - Green presentation

Publicerad den 3 maj 2017 12:52
Videopresentationer
https://www.youtube.com/watch?v=KqHe0Ynh7CA

Heta Stolen: Fredrik Jonsson, styrelseordförande Hybricon

Publicerad den 3 maj 2017 12:25
Videopresentationer
https://www.youtube.com/watch?v=iwsaYFVtG7Y

 

Telefon

090-77 09 00
 

Dela vår sida


© 2018 Hybricon Bus System AB
Orgnr. 556936-2196
Information om cookies