<

Service & Eftermarknad

 

Ett tranportsystem kräver en fungerande service- och eftermarknadsdetalj för att kunna skapa ett förväntat värde för en operatör.

 

Hybricon Bus System levererar eldrivna transportsystem som ett helhetsåtagande – implementation, systemleverans och service- och eftermarknadsdetalj.

 

Elbussar, och transportsystem som baseras på dessa, är en relativt ny företeelse, och det krävs att ett antal åtaganden uppfylls för att kunna garantera en fungerande eftermarknadsdetalj.

 

Hybricon Bus System har valt att attackera denna frågeställning på följande sätt.

 

Systemdesign

Hybricon Bus System har medvetet valt att skapa en mycket väl modulariserad design där denna filosofi genomsyrar hela det system som levereras. All funktionalitet är inkapslad i väl avgränsade moduler som i de flesta fall kan bytas ut av välinstruerad personal på kort tid. De utbytta modulerna kan sedan lämnas för översyn och eventuell reparation hos Hybricons eller Hybricons partners specialutbildade tekniker.

 

Ett annat designställningstagande har varit att hålla nere antalet rörliga delar i konstruktionerna till ett minimum. På detta sätt minimeras två faktorer som berörs av detta: Rörliga delar konsumerar energi, och de slits ut. Detta ställningstagande hjälper alltså till med att hålla nere fordonens energikonsumtion samtidigt som det skapar mer förutsägbara serviceintervaller.


Utbildning

Det handlar egentligen inte om att teknologin är ny på något sätt. Eldrivna fordon har funnits i över hundra år. Däremot är tillämpningen, och kombinationen av systemkomponenter ny.

 

En stor del av grunden i att skapa ett fungerande eftermarknadsystem handlar därför om att utbilda personal med kompetenser inom olika relevanta områden och tillföra dem kunskaper som är nödvändiga för att kunna applicera sina befintliga kunskaper på ett nytt område.

 

Inom Hybricon Bus System pågår arbetet fortlöpande med att utbilda den egna personalen, och att knyta till sig kompetenta partners som, kan utföra samma arbetsmoment som den egna personalen.

 

Övervakning

Alla oplanerade driftbortfall är dyrbara. Därför har Hybricon Bus System som en väsentlig del i sin systemdesign byggt in övervakningsmekanismer som tillåter att en operatör eller en servicepartner att fortlöpande övervaka och bedöma när en service eller ett komponentutbyte bör ske. På detta sätt kan operatören alltid planera de tider då ett fordon är taget ur drift, och slipper drabbas av oangenäma överraskningar.


Schemalagt underhåll

Alla komponenter i ett system har en livslängd. I Hybricon Bus Systems konstruktioner finns detta med i beräkningen från designfasen, och alla komponenter har sitt individuella underhållsschema, som berättar när de ska förnyas genom renovering eller bytas ut. (Detta är egentligen inga konstigheter, alla är vi ju vana med att byta olja i våra bilar med jämna mellanrum.)

 

Då dessa underhållsscheman, med beräknade eller erfarenhetsmässiga serviceintervall, finns för varje enskild komponent i systemet blir servicekostnaderna för transportsystemen förutsägbara på en väldigt precis nivå.

 

Senaste nytt

Hybricon Bus System AB - Green presentation

Publicerad den 3 maj 2017 12:52
Videopresentationer
https://www.youtube.com/watch?v=KqHe0Ynh7CA

Heta Stolen: Fredrik Jonsson, styrelseordförande Hybricon

Publicerad den 3 maj 2017 12:25
Videopresentationer
https://www.youtube.com/watch?v=iwsaYFVtG7Y

Hybricon vill göra busstrafiken grön!

Publicerad den 3 maj 2017 10:50
Videopresentationer
https://youtu.be/uixNGLV_ilE

 

Telefon

090-77 09 00
 

Dela vår sida


© 2017 Hybricon Bus System AB
Orgnr. 556936-2196
Information om cookies

Vi använder cookies

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare.

Vad är cookies?

Vår webbplats är byggd av 3DG Webbpartner i Umeå, deras CMS Nova använder så kallade cookies. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära ("session-cookies"). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera våra webbplatser.

En del funktioner i Nova, till exempel köpdialogen i e-handelsmodulen, använder något som kallas "sessions-id". För att möjliggöra detta sänder 3DGs server en sessions-cookie med ett unikt id-nummer till din dator varje gång du besöker webbplatsen.

Session cookies används under den tid du är aktiv på webbplatsen. Utan den skulle du till exempel inte kunna backa i köpdialogen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång. En "sessions-cookie" sparas bara temporärt i din dators arbetsminne och tas automatiskt bort när du stänger din webbläsare.

Om du inte vill tillåta användning av cookies

En vanlig missuppfattning om cookies är att det är en sorts virus och att webbplatser med hjälp av cookies kan ta reda på personlig information från en dator eller att cookies är till för att kunna sända skräppost. Ingenting av detta är sant, cookies är bara data.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kommer inte vår webbplats att fungera så bra som du som användare förväntar dig.