Finansiell kalender

By |2021-09-24T10:54:50+02:00april 2nd, 2021|Finansiell kalender|

HYBRICON LÄMNAR EKONOMISK INFORMATION ENLIGT FÖLJANDE PLAN.

Delårsrapport kvartal 3
2021-10-19

Bokslutskommuniké 2021 kvartal 4
2022-02-14

Delårsrapport kvartal 1, Årsstämma
2022-05-03