AFFÄRSIDÉ

Hybricons affärsidé

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster.

Intäktsmodell

Bolaget genererar sina intäkter vid försäljningstillfället av ett kollektivtrafiksystem med bussar, men även genom repeterbara intäkter relaterade till de i kollektivtrafiksystemet ingående laddstationerna och serviceavtalen.