ÄGARFÖRTECKNING

Hybricon Bus System AB har ca 3000 aktieägare.

Vi är stolta över att så många delar vår tro på den idé och den affärsmöjlighet som bolaget representerar.

De största aktieägarna kan ses via länken nedan.

Till Hybricon på Spotlight Stock Market.