HYBRICONAKTIEN (HYCO)

Hybricon-aktien är noterad på Spotlight Stock Market sedan 6 juli 2015.

Aktiens ISIN-kod är SE0015345897 och dess kortnamn är HYCO. Aktierna har ett kvotvärde på SEK 3. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde.