SPOTLIGHT STOCK MARKET

För att komma till Spotlights särskilda informationssida om Hybricon, vänligen klicka på följande länk:

Spotlights informationssida om Hybricon Bus System AB (publ)

Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights noteringsavtal, vilket bland annat innebär att bolagen skall säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Noteringsavtalet återfinns på Spotlights hemsida. Härutöver är bolagen givetvis skyldigt följa övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på Spotlight.