Mårten Fuchs

Född 1974. VD i Hybricon sedan juli 2020

Tel. +46 (0)72-7332209

E-post. marten.fuchs(a)hybricon.se

Kontorsadress är Strömvägen 4, SE-901 32 Umeå.

Johan Suup

Född 1967. Teknisk chef

Johan har arbetat inom utvecklande och tillverkande Teknikföretag som levererat till Automotive, Flyg, Kraft mm. Senast som Marknads- och försäljningschef i A Teknik koncernen samt före det tio år som VD inom Duroc AB:s dotterbolag. Johan har en kvalitets- och produktionsbakgrund. Utbildad Civilingenjör i maskinteknik.

Suup innehar 3000 aktier i Hybricon Bus System AB (publ)

Tel. +46 (0)70 533 37 06

E-post. johan.suup(a)hybricon.se

Kontorsadress är Strömvägen 4, SE-901 32 Umeå.

De ledande befattningshavarna har inte ingått avtal med Bolaget om förmåner efter att förordnandet avslutats.