Martin Rogersson

Född 1969. Styrelseordförande sedan maj 2018. Styrelseledamot sedan mars 2015.

Rogersson driver Ranriki vars huvudsakliga verksamhet består av skogsförvaltning. Rogersson har en examen i Maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med inriktning på tillverkningssystem. Rogersson har tidigare haft bland annat följande befattningar Projektledare Global Production, Atlas Copco RCE AB (2007 – 2009), Vice President Global Production, Dynapac Group AB (2005 – 2007), Inköpsdirektör för Business Line Compact Equipment, Volvo Construction Equipment, Konz, Tyskland (1999 – 2005) samt Chef för Produktion & Inköp för Business Unit Milk Transport, De Laval AB. Rogersson har lång erfarenhet och kunskap inom framförallt industriella verkstadsprocesser som supply chain och produktutvecklig samt gedigen insyn i upphandlingsprocessen inom stora OEM, inte minst inom industriella fordonsbranschen.

Rogerssons kontorsadress Källbacksvägen 6, SE-131 33 Nacka

Martin Rogersson har 127118 aktier i Hybricon Bus System AB (publ)

Leif Herlitz

Född 1948. Styrelseledamot sedan maj 2017.

Leif Herlitz (Nyström) har en lång erfarenhet av ledande positioner i bolag som verkar inom kollektivtrafiken och har bla arbetat som VD för Scania Bus Nordic AB. Han har en fil kand- och ekonomexamen från Stockholms Universitet samt en gedigen nationell marknadserfarenhet från mångårig anställning inom Scania organisation. Med denna bakgrund har Leif Herlitz en mångårig erfarenhet av avregleringen inom kollektivtrafiken med bussar och upphandlingsprocesser hos såväl trafikhuvudmän som operatörer. 

Leif Herlitz har 1800 aktier i Hybricon Bus System AB (publ)

Elisabeth Lindström Dupuy

Född 1964. Styrelseledamot sedan maj 2021.

Styrelseledamot i svenska Handelskammaren, Kina och Beijing Chapter styrelseordförande sedan 2019.

Arbetar sedan 1995 för Sandvik, större delen för Sandvik Coromant, med både tillverkning och försäljning av metallbearbetande verktyg. Genom Sandvik har Elisabeth Lindström Dupuy fått en bred och gedigen erfarenhet av verkstadsindustrin och dess olika behov i både Europa och Kina (9 år). Strategiarbete, verksamhetsutveckling, produktivitetsförbättringar och förändringsarbete har varit viktiga delar av sina uppdrag, både som chef för produktionsenheter i Frankrike, Tyskland och Kina, men även som chef inom säljorganisationen. I sitt nuvarande jobb som chef för säljorganisationen i norra Asien, har affärsutveckling och förändringsarbete mot digitalisering varit i fokus, samt m/a uppdrag, där Elisabeth Lindström Dupuy roll är den relationsbyggande. Genom arbetet i handelskammaren har hon fått en god insikt i hur svenska och andra internationella företag har kunnat etablera sig och växa i Kina. Elisabeth Lindström Dupuy utgår från Beijing och talar kinesiska.

Per-Eric Bjurenborg 

Född 1962. Styrelseledamot sedan maj 2021.

Per-Eric har lång erfarenhet av att arbetat som vd och företagsledare för flera bolag inom kollektivtrafik och renhållning/återvinning. Per-Eric har vidare en bred och gedigen erfarenhet som bland annat omfattar tjänster som produktionsdirektör, tekniskdirektör och säljchef. Per-Eric har tidigare sålt bussar för både europeiska och kinesiska tillverkare. Han har dessutom omfattande erfarenhet av att köpa bussar och driva underhåll i egen regi. Mot denna bakgrund har Per-Eric skaffat sig en stor erfarenhet inom vd-styrelse- och ägarfrågor, generellt chefskap, operativt ledarskap, strategiutveckling, säljutveckling och förvärv/avyttring av bolag