Ägarförteckning

 

Hybricon Bus System AB hade per den 30/9 2017 sammanlagt 1 769 aktieägare. Vi är stolta över att så många delar vår tro på den idé och den affärsmöjlighet som bolaget representerar.

 

De största aktieägarna presenteras i tabellen nedan.

 

Aktieägare Antal aktier Andel (%)
ReMoD Invest AB* 17 034 372 38,25
Gert Norrvik 2 637 620 5,92
Nordnet Pensionförsäkring AB 1 668 746 3,75
Avanza Pension 1 394 435 3,13
Johan Markensten 1 382 530 3,10
Laddstationen i Umeå AB** 1 040 000 2,34
Array Consulting  814 443 1,83
HF Holding AB 531 905 1,19
Swedbank försäkring 495 000 1,11
Johan Nyberg 373 867 0,84
Övriga 17 165 560 38,54
Totalt  44 538 978 100

 

* ReMoD Invest AB ägs till 50,0 procent av Reroy Invest AB som ägs av Mikael Hedlund (50,0 %) och Peter Östlund (50,0 %), till 25,0 procent av Dcap Sverige AB som ägs av Leif Danielsson (100,0 %) samt till 25,0 procent av Moggliden AB som ägs av Joakim Larsson (50,0 procent) och Erland Larsson (50,0 procent).

 

** Laddstation i Umeå AB ägs av Bolagets styrelseordförande Fredrik Jonsson.

 

Senaste nytt

Stora upphandlingar skapar möjligheter för nischad elbusstillverkare

Publicerad den 10 januari 2018 08:03
Hybricon i media
När många svenska kommuner står inför stora upphandlingar inom kollektivtrafiken öppnas marknaden upp för nya aktörer. Den stora fokuseringen på... Läs mer

Hybricon Bus System AB - Green presentation

Publicerad den 3 maj 2017 12:52
Videopresentationer
https://www.youtube.com/watch?v=KqHe0Ynh7CA

Heta Stolen: Fredrik Jonsson, styrelseordförande Hybricon

Publicerad den 3 maj 2017 12:25
Videopresentationer
https://www.youtube.com/watch?v=iwsaYFVtG7Y

 

Telefon

090-77 09 00
 

Dela vår sida


© 2018 Hybricon Bus System AB
Orgnr. 556936-2196
Information om cookies