Spotlight stock market


För att komma till Spotlights särskilda informationssida om Hybricon, vänligen klicka på följande länk:

 

Spotlights informationssida om Hybricon Bus System AB (publ)

 

Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights noteringsavtal, vilket bland annat innebär att bolagen skall säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Noteringsavtalet återfinns på Spotlights hemsida. Härutöver är bolagen givetvis skyldigt följa övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på Spotlight.

 

Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s k MTF-plattform. I lagar och författningar ställs lägre krav på bolag som är noterade på MTF-plattform än på bolag som är noterade på en s k reglerad marknad. En stor del av de regler som lagstiftaren ställer endast på reglerad marknad har Spotlight dock infört genom sitt noteringsavtal. Spotlight tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som anslutna till Nasdaq Stockholm. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spolight kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på Spotlight går att följa på Spotlights hemsida (https://spotlightstockmarket.com/), hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar.

Senaste nytt

Hybricon VD intervju

Publicerad Tuesday, November 24, 2020 10:24
Pressreleaser
Hybricons nya vd: ”Vi ska vara ett kunskapsdrivet bolag” Mårten Fuchs, vd på Hybricon, presenterar sig i en ny videointervju. Mårten Fuchs, vd... Läs mer

Fullständigt underlag till extra stämma 3 december 2020

Publicerad Tuesday, November 03, 2020 08:46
Pressreleaser
Fullständiga underlag till extra stämma 3:e december 2020

Fullmaktsformulär stämma

Publicerad Tuesday, November 03, 2020 08:45
Pressreleaser
Fullmaktsformulär extra stämma

 

Telefon

090-770 900
 

Dela vår sida


© 2021 Hybricon Bus System AB
Orgnr. 556936-2196
Information om cookies