Johan Suup

 

Född 1967. VD i Hybricon sedan februari 2017

 

Johan har arbetat inom utvecklande och tillverkande Teknikföretag som levererat till Automotive, Flyg, Kraft mm. Senast som Marknads- och försäljningschef i A Teknik koncernen samt före det tio år som VD inom Duroc AB:s dotterbolag. Johan har en kvalitets- och produktionsbakgrund samt stort marknadsintresse. Utbildad Civilingenjör i maskinteknik produktion.

 

Suup innehar 7 000 aktier i Hybricon Bus System AB (publ)

 

Tel. +46 (0)70 533 37 06

E-post. johan.suup(a)hybricon.se

kontorsadress är Korsvägen 1, SE-913 35 Holmsund.

 

Dennis N Jensen

 

Född 1963. Ekonomichef i Hybricon sedan mars 2015.

 

Jensen har en Filosofie magisterexamen med inriktning på redovisning och kostnads- och intäktsanalys från Umeå Universitet. Jensen har tidigare haft bland annat följande befattningar; Ekonomichef (CFO) för Thorengruppen AB (2011 – 2015), Ekonomichef Dcap i Sverige AB (2005 – 2011) och Ekonomichef Daydream Sofware AB (publ) (2000-2005). Jensen har lång erfarenhet och kunskap inom framförallt ekonomistyrning och finansiering. Jensen har även haft erfarenhet av styrelsearbete i bolagen Astar AB (2013 – 2015), Thoren Innovation School AB (2013 – 2015) och Daydream Software AB (publ) (2004 – 2005).

 

Tel. +46 (0)70 573 22 78

E-post. dennis.jensen(a)hybricon.se

kontorsadress är Korsvägen 1, SE-913 35 Holmsund.

 

Peter Norrman

 

Född 1967. Operativ chef i Hybricon sedan december 2015. Dessförinnan försäljningschef sedan februari 2015.

 

Norrman har bland annat utbildning inom fordonsteknik samt högre företagsledarutbildning från Handelskammaren och Ecutive people, affärsutveckling samt utbildning i personligt ledarskap från LMI. Norrman har under ett 10-tal år som VD i ett produktions- och logistikbolag i fordonsindustrin arbetat med marknad och försäljning inom EU. Norrman har de sista fyra åren arbetat som chef för produktion inom Lantmännen EK För i Mälardalen samt Holmsund.

 

Norrman innehar 5 600 aktier i Hybricon Bus System AB (publ)

 

Tel. +46 (0)70 533 19 34

E-post. peter.norrman(a)hybricon.se

kontorsadress är Korsvägen 1, SE-913 35 Holmsund.

 

De ledande befattningshavarna har inte ingått avtal med Bolaget om förmåner efter att förordnandet avslutats.

Senaste nytt

Stora upphandlingar skapar möjligheter för nischad elbusstillverkare

Publicerad den 10 januari 2018 08:03
Hybricon i media
När många svenska kommuner står inför stora upphandlingar inom kollektivtrafiken öppnas marknaden upp för nya aktörer. Den stora fokuseringen på... Läs mer

Hybricon Bus System AB - Green presentation

Publicerad den 3 maj 2017 12:52
Videopresentationer
https://www.youtube.com/watch?v=KqHe0Ynh7CA

Heta Stolen: Fredrik Jonsson, styrelseordförande Hybricon

Publicerad den 3 maj 2017 12:25
Videopresentationer
https://www.youtube.com/watch?v=iwsaYFVtG7Y

 

Telefon

090-77 09 00
 

Dela vår sida


© 2018 Hybricon Bus System AB
Orgnr. 556936-2196
Information om cookies