Service & Eftermarknad

 

Se vår servicehemsida www.hybriconservice.se

 

Hybricon service erbjuder nu efter förvärvet av Svea Service.

 

Service och reparation av elektriska- och avgasfordon med tillbehör:

  • Entreprenadmaskiner, väghyvlar, hjullastare, sopmaskiner, bandschaktare mm
  • Vältar, vibroplattor och grönytemaskiner
  • Lastbilspåbyggnationer, sopbilar, vakuumsugbilar, bakgavellyftar, kranar etc
  • Snöplogar, salt- och sandspridare och annan vägutrustning
  • Lastbilssläp, lastbilar, företagsbilar
  • Svetsning, smide, riktning och lackering av redskap
  • Elbussar, lättta och tunga elfordon
  • Elektrisk automatiserad fordonsutrustning
  • Laddningsstationer
  • Akut fältservice 

Behov av service?

Ring oss direkt på 090-770 900

 

 

Hybricon bus levererar eldrivna transportsystem som ett helhetsåtagande – implementation, systemleverans och service- och eftermarknad.

 

 

Systemdesign

Hybricon har medvetet valt att skapa modulariserad design där denna filosofi genomsyrar hela det system som levereras. All funktionalitet är inkapslad i väl avgränsade moduler som i de flesta fall kan bytas ut av välinstruerad personal på kort tid. De utbytta modulerna kan sedan lämnas för översyn och eventuell reparation hos Hybricons eller Hybricons partners specialutbildade tekniker.

 

Ett annat designställningstagande har varit att hålla nere antalet rörliga delar i konstruktionerna till ett minimum. På detta sätt minimeras två faktorer som berörs av detta: Rörliga delar konsumerar energi, och de slits ut. Detta ställningstagande hjälper alltså till med att hålla nere fordonens energikonsumtion samtidigt som det skapar mer förutsägbara serviceintervaller.


Utbildning

Det handlar egentligen inte om att teknologin är ny på något sätt. Eldrivna fordon har funnits i över hundra år. Däremot är tillämpningen, och kombinationen av systemkomponenter ny.

 

En stor del av grunden i att skapa ett fungerande eftermarknadsystem handlar därför om att utbilda personal med kompetenser inom olika relevanta områden och tillföra dem kunskaper som är nödvändiga för att kunna applicera sina befintliga kunskaper på ett nytt område.

 

Inom Hybricon pågår arbetet fortlöpande med att utbilda den egna personalen, och att knyta till sig kompetenta partners som, kan utföra samma arbetsmoment som den egna personalen.

 

Övervakning

Alla oplanerade driftbortfall är dyrbara. Därför har Hybricon som en väsentlig del i sin systemdesign byggt in övervakningsmekanismer som tillåter att en operatör eller en servicepartner att fortlöpande övervaka och bedöma när en service eller ett komponentutbyte bör ske. På detta sätt kan operatören alltid planera de tider då ett fordon är taget ur drift, och slipper drabbas av oangenäma överraskningar.


Schemalagt underhåll

Alla komponenter i ett system har en livslängd. I Hybricons konstruktioner finns detta med i beräkningen från designfasen, och alla komponenter har sitt individuella underhållsschema, som berättar när de ska förnyas genom renovering eller bytas ut.

 

 

Senaste nytt

Hybricon VD intervju

Publicerad Tuesday, November 24, 2020 10:24
Pressreleaser
Hybricons nya vd: ”Vi ska vara ett kunskapsdrivet bolag” Mårten Fuchs, vd på Hybricon, presenterar sig i en ny videointervju. Mårten Fuchs, vd... Läs mer

Fullständigt underlag till extra stämma 3 december 2020

Publicerad Tuesday, November 03, 2020 08:46
Pressreleaser
Fullständiga underlag till extra stämma 3:e december 2020

Fullmaktsformulär stämma

Publicerad Tuesday, November 03, 2020 08:45
Pressreleaser
Fullmaktsformulär extra stämma

 

Telefon

090-770 900
 

Dela vår sida


© 2021 Hybricon Bus System AB
Orgnr. 556936-2196
Information om cookies