Service & Eftermarknad

 

Ett tranportsystem kräver en fungerande service- och eftermarknadsdetalj för att kunna skapa ett förväntat värde för en operatör.

 

Hybricon Bus System levererar eldrivna transportsystem som ett helhetsåtagande – implementation, systemleverans och service- och eftermarknadsdetalj.

 

Elbussar, och transportsystem som baseras på dessa, är en relativt ny företeelse, och det krävs att ett antal åtaganden uppfylls för att kunna garantera en fungerande eftermarknadsdetalj.

 

Hybricon Bus System har valt att attackera denna frågeställning på följande sätt.

 

Systemdesign

Hybricon Bus System har medvetet valt att skapa en mycket väl modulariserad design där denna filosofi genomsyrar hela det system som levereras. All funktionalitet är inkapslad i väl avgränsade moduler som i de flesta fall kan bytas ut av välinstruerad personal på kort tid. De utbytta modulerna kan sedan lämnas för översyn och eventuell reparation hos Hybricons eller Hybricons partners specialutbildade tekniker.

 

Ett annat designställningstagande har varit att hålla nere antalet rörliga delar i konstruktionerna till ett minimum. På detta sätt minimeras två faktorer som berörs av detta: Rörliga delar konsumerar energi, och de slits ut. Detta ställningstagande hjälper alltså till med att hålla nere fordonens energikonsumtion samtidigt som det skapar mer förutsägbara serviceintervaller.


Utbildning

Det handlar egentligen inte om att teknologin är ny på något sätt. Eldrivna fordon har funnits i över hundra år. Däremot är tillämpningen, och kombinationen av systemkomponenter ny.

 

En stor del av grunden i att skapa ett fungerande eftermarknadsystem handlar därför om att utbilda personal med kompetenser inom olika relevanta områden och tillföra dem kunskaper som är nödvändiga för att kunna applicera sina befintliga kunskaper på ett nytt område.

 

Inom Hybricon Bus System pågår arbetet fortlöpande med att utbilda den egna personalen, och att knyta till sig kompetenta partners som, kan utföra samma arbetsmoment som den egna personalen.

 

Övervakning

Alla oplanerade driftbortfall är dyrbara. Därför har Hybricon Bus System som en väsentlig del i sin systemdesign byggt in övervakningsmekanismer som tillåter att en operatör eller en servicepartner att fortlöpande övervaka och bedöma när en service eller ett komponentutbyte bör ske. På detta sätt kan operatören alltid planera de tider då ett fordon är taget ur drift, och slipper drabbas av oangenäma överraskningar.


Schemalagt underhåll

Alla komponenter i ett system har en livslängd. I Hybricon Bus Systems konstruktioner finns detta med i beräkningen från designfasen, och alla komponenter har sitt individuella underhållsschema, som berättar när de ska förnyas genom renovering eller bytas ut. (Detta är egentligen inga konstigheter, alla är vi ju vana med att byta olja i våra bilar med jämna mellanrum.)

 

Då dessa underhållsscheman, med beräknade eller erfarenhetsmässiga serviceintervall, finns för varje enskild komponent i systemet blir servicekostnaderna för transportsystemen förutsägbara på en väldigt precis nivå.

 

Senaste nytt

Finansiell rapportering

Publicerad den 31 oktober 2018 11:23
Finansiell rapportering
Hybricon Bus System AB (publ) finansiella rapporteringar finner ni här. (klicka på texten)

Stora upphandlingar skapar möjligheter för nischad elbusstillverkare

Publicerad den 10 januari 2018 08:03
Hybricon i media
När många svenska kommuner står inför stora upphandlingar inom kollektivtrafiken öppnas marknaden upp för nya aktörer. Den stora fokuseringen på... Läs mer

Hybricon Bus System AB - Green presentation

Publicerad den 3 maj 2017 12:52
Videopresentationer
https://www.youtube.com/watch?v=KqHe0Ynh7CA

 

Telefon

090-77 09 00
 

Dela vår sida


© 2018 Hybricon Bus System AB
Orgnr. 556936-2196
Information om cookies